บทที่ 1

บทที่1 บทนำ

เรื่อง ไร่เบญจวรรณ ราชบุรี

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน(เหตุใดจึงทำโครงงานเรื่องนี้)

 

SONY DSC

 

ความเป็นมาของไร่เบญจวรรณ เมื่อปี 2534 ที่ดินแปลงนี้ยังเป็นดินที่ขาดการพัฒนา เป็นดินลูกรังเกือบทั้งแปลง เป็นปัญหาที่จะทำการเกษตร ไม่ว่าเป็นพืชชนิดไหนก็มีปัญหาหมด แม้กระทั่งการปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย สุดท้ายการคิดแก้ไขได้เริ่มจากการศึกษาจากนักวิชาการพัฒนาที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน และความร่วมมือจากหมอดินอาสา ความพยายามที่ต้องใช้งบประมาณในการจัดการค่อนข้างสูง เพราะบางครั้งต้องอาศัยซื้อหน้าดินที่สมบูรณ์จากต่างจังหวัด และขุดสระน้ำ เพื่อนำดินขึ้นมาผสมกับวัชพืชและปุ๋ย รวมทั้งการไถกลบครั้งแล้วครั้งเล่า

เวลาผ่านไปถึงปี 2537 ที่แปลงนี้ ประมาณ 60 ไร่ ได้ผ่านการพัฒนา ให้สามารถนำพืชบางอย่างมาปลูกได้ แต่ต้องใช้ปริมาณน้ำค่อนข้างสูง ทำให้เกิดปัญหาอีก ในที่สุดได้ตัดสินใจพัฒนาแบบรวมยกแปลง โดยการเพิ่มระดับหน้าดิน เป็นขนมชั้น แบบเต็มพื้นที่ และบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง โดยปลูกพืชประเภทไม้ผลที่ไม่ใช้สารเคมี ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ทับทิมจันทน์ และม่วงสายพันธุ์ต่างๆ เรื่องนี้เริ่มเมื่อปี พ.ศ.2539 และปรากฎว่าความพยายามจึงสำเร็จ ไม้ผลออกผลอย่างเต็มที่ ภายการดูแลระบบน้ำอย่างเป็นระบบ แบบอิสราเอล หรือการปลูกพืชในทะเลทราย ซึ่งยอมรับว่าใช้งบประมาณสูงมาก แต่เนื่องจากความตั้งใจให้ที่แปลงนี้เป็นโอเอซิส ให้ได้และทุกอย่างก็ประสบผลสำเร็จ ไร่เบญจวรรณกลายเป็นสถานที่เรียนรู้ทางการเกษตร เป็นที่จัดกิจกรรมเชิงความรู้แก่นักเรียน และบุคลากรทั่วไปขององค์กรต่างๆ

ณ.วันนี้ที่ดินแปลงที่เป็นลูกรังแปลงที่เป็นลูกรังทั้งหมดแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ผลิตผลไม้นานาชนิดออกสู่ตลาด เป็นผลไม้ปลอดสารเคมี จนได้การรับรองเป็น OTOP และได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นสมาชิกความปลอดภัยอาหาร ด้านพืช หรือเครื่องหมาย Q

นอกจากไร่เบญจวรรณจะมีสวนผลไม้มากมายแล้วยังมีห้องพัก บ้านพักแบบโฮมสเตย์ หรือนอนเตนท์สำหรับนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์ สดชื่น ปราศจากมลพิษ ต้องการพักผ่อนกับห้องพักที่สะดวกสบายหลีกหนีความวุ่นวายชีวิตในเมืองหลวง สู่ความเงียบสงบมาสัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายและอิ่มอร่อยกับผลไม้สดจากไร่เบญจวรรณได้

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไร่

ไร่เบญจวรรณ กลายเป็นพื้นที่ผลิตผลไม้นานานชนิดออกสู่ตลาด เป็นผลไม้ปลอดสารเคมีจนได้รับการรับรองเป็น OTOP และได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นสมาชิกความปลอดภัยอาหารด้านพืช ทั้งหมดเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งของไร่เบญจวรรณ

 วัตถุประสงค์ที่เลือกทำโคงงานเรื่องนี้

1.เพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอโพธาราม

2.เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวราชบุรี

3.เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของไร่แห่งนี้

ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน

1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา

2.ออกแบบโปรแกรม

3.พัฒนาโปรแกรม

4.ทดสอบและแก้ไขปัญหาโปรแกรม

5.จัดทำรายงาน และคู่มือการใช้โปรแกรม

6.นำเสนอโครงงาน

แผนปฏิบัติการ

ลำดับ

รายการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา พฤศจิกายน   2555

2

ออกแบบโปรแกรม ธันวาคม   2555

3

พัฒนาโปรแกรม มกราคม   2556

4

ทดสอบและแก้ไขปัญหาโปรแกรม 1-5   กุมภาพันธ์ 2556

5

จัดทำรายงาน   และคู่มือการใช้โปรแกรม 6-10   กุมภาพันธ์ 2556

6

นำเสนอโครงงาน 11-15   กุมภาพันธ์ 2556

                                                                                          นิยามคำศัพท์

 ไร่เบญจวรรณ

ไร่เบญจวรรณ หมายถึง เป็นพื้นที่ผลิต ผลไม้นานาชนิดออกสู่ตลาด เป็นผลไม้ปลอดสารเคมี จนได้การรับรองเป็น OTOP และได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจากกรมวิชาการเกษตรและเป็นสมาชิกความปลอดภัยอาหาร ด้านพืช หรือเครื่องหมาย Q

http://www.benjawangarden.com

 ราชบุรี

ราชบุรี หมายถึง “เมืองพระราชา” ราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทย จากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์

http://www.baanjomyut.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s