วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ที่เลือกทำโคงงานเรื่องนี้

1.เพื่อเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอโพธาราม

2.เพื่อสงเสริมการท่องเที่ยวราชบุรี

3.เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของไร่แห่งนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s